Haberler

Güneş PerdesiEnerji Verimliliği Danışmanlığı, Bina Enerji Kimlik Belgesi düzenleme, Güneş enerjisi santralleri projelendirme ve kurulumu ve devreye alma hizmetleri, Mekanik Sistemlerin Otomasyon Sistemlerinin projelendirme ve kurulumu hizmetlerinin yanında Güneş Perdesi ar-ge projesinin de yürütülmesi çalışmalarımız arasındadır.

Proje konusu konut, ticari ve kamu binalarında ve işletmelerde pencerede bulunan perdeden elektriğin üretilebildiği Güneş Perdesidir. Dikey perde, katlamalı roman perde ve akordeon perde olmak üzere üç farklı güneş perde modeli geliştirilecek olup, perdelerin güneş gören yüzeyleri fotovoltaik hücreler ile kaplanarak elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. Elektrik üretimi gerçekleştirildiği esnada aynı zamanda perdelerin açılıp kapanması, dikey perdelerin şeritlerinin açılarının ayarlanması ile oda içerisindeki ışık şiddeti ayarlanabilmektedir.

Güneş perdeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, bu kaynaklar arasında ülkemizin en yüksek kapasiteye sahip olduğu güneş enerjisinin yalnızca tarla veya çatılarla sınırlı kalmadan son kullanıcının kolayca kullanabileceği şekilde pencerelere kadar götürülmesi, böylelikle güneş enerjisinin daha özgür ve daha yaygın bir şekilde kullanımın arttırılması sağlanacaktır.

Bu bağlamda enerjisinin % 72 sini ithal eden ve yine elektriğinin % 54,74 ünü fosil yakıtlardan elde eden ülkemizde enerjide dışa bağımlığının azaltılması, elektrik üretilirken daha az CO salınımı sağlayarak daha temiz bir çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.